Irriterad på Sidans katalog (Sidfiler) i EPiServer CMS?

Håller du som så många andra på att bli galen på att du alltid får frågan om du ska skapa en ny katalog när du öppnar filhanteraren i EPiServer CMS? Du ska veta att du är långt ifrån ensam, men det är faktiskt väldigt enkelt att få bort.

Först lite fakta om filhanteraren och tanken med Sidans katalog, Global Files, och Documents. Det är mappar som du säkert känner igen även i er lösning. Uppsättningen som är gjord med dessa standardkataloger i filhanteraren har till syfte att visa exempel på att man kan jobba med olika mappar i EPiServer CMS. Man ska se dem som just exempel och absolut inget som man måste använda. Tanken är att man ska anpassa detta för varje installation så man får ett så effektivt arbetssätt som möjligt med filerna på webbplatsen.

Hur ska man välja att jobba?

Sidans katalog – Kallas även Sidfiler i senare versioner. Detta är en mapp som är kopplad till en specifik sida. Fördelen med det är att hanteringen av sidan även då kan slå igenom på mappen. Som om du exempelvis sätter rättigheter på sidan, så kommer samma rättigheter att även gälla för mappen. Om du tar bort en sida, kan du även enkelt radera mappen som hör till sidan. Nackdelen med att jobba med sidans katalog är just att filerna du lagrar där bara är tillgängliga för den sidan. Om du exempelvis vill ha samma bild på 10 sidor, måste du ladda upp och lagra bilden 10 gånger. Generellt sätt är det ganska ovanligt att fördelarna med detta överväger nackdelarna, men dem finns. Det är vanligt att kombinera detta med en annan mappstruktur.

Documents – är ett exempel på en gemensam mappstruktur där EPiServers versionshantering av filer är aktiverad. Det innebär att en redaktör kan hantera flera versioner av samma dokument/fil i filhanteraren. Med hjälp av integrationen med MS Office kan man redigera dokument direkt från filhanteraren och spara det som en ny version. En sådan här mapp är också vanlig att lagra dokument i om man använder EPiServers mallar för arbetsrum.

Global Files – var från början ett exempel på en gemensam mappstruktur där versionshanteringen inte var aktiverad. Såg dock att det var ändrat i min senaste installation av CMS 6. Kanske har det skett av misstag eller att syftet är att visa på något exempel som jag inte vet om. Fördelarna med att inte ha versionshanteringen aktiverad är att mappstrukturen återspeglas exakt likadant på servern. Det innebär att jag kan skapa mappar och lägga in och flytta filer i Windows och det återspeglar sig sedan i EPiServers filhanterare. Mycket användbart i uppbyggnaden av en webbplats eller flytt från en gammal till ny. Man kan inte Windows hålla på att flytta runt bilder som är länkade till sidor för då bryts länkarna. Gör du det i EPiServers filhanterare uppdateras sidorna som filerna ligger på automatiskt.

Hanteringen av de olika mapparna görs i filen episerver.config (CMS 6) eller web.config (CMS 5). Kanske inte en fil som vem som helst ska pilla i men jag vill med det här bara visa hur man med lite klipp och klistra kan slippa att få frågan om jag vill skapa en mapp varje gång jag öppnar filhanteraren. I filen finns en del som handlar om Virtual Path Provider. Där finns alla de mappar som hanteras av system, oavsett om de är synliga för redaktörer eller inte.

De olika mapparna läses in i den ordning som de listas i den här filen och redaktören hamnar alltså automatiskt i den mapp som ligger först i listan. Om man då inte vill att man alltid ska hamna i Sidans katalog (den med virtualName=”Page Files”) och få frågan om man ska skapa en mapp ska man helt enkelt se till att den mappen inte ligger högst upp i listan av alla tillgängliga mappar. Ett litet enkelt markera, CTRL+X och CTRL+V tar bort ett oerhört störande moment.

Efter att ha gjort detta kommer redaktörerna att komma till mappen Images varje gång de öppnar filhanteraren istället. Jag har nämligen också bytt namn på Global Files till Images och har till syfte att där lagra bilder utan versionshantering. I mappen Documents ska man på min webbplats lägga dokument som ofta uppdateras.

Tänk på att inte byta namn och ändra inställningar på mappar som ni har haft under längre tid utan att ha full koll på vad ni gör. Ändrar ni på fel sätt kommer alla länkar till bilder och filer bli brutna.

Få inspiration och kunskap direkt i mejlen med vårt nyhetsbrev