I EPiServer 8 kan du publicera fler saker samtidigt

För några dagar sedan kom senaste versionen av EPiServer, version 8. Många har nog väntat på den stora releasefesten, om med stor förväntan funderat på vad som ska komma med i den nya versionen. I och med den nya releaseprocessen så innebär inte en ny release så många överraskningar om man ser ut ett praktiskt och tekniskt perspektiv.

Har man hängt med och gjort uppgraderingar sedan EPiServer 7.5 så har man redan haft tillgång till det mesta av de nya funktionerna. Man kanske inte har använt dem eller ens märkt av dem, men de kan ha funnits dolda bakom skalet. Att det nu blir en EPiServer 8 och inte en EPiServer 7.xx kan ses som en marknadsmässig aktivitet, mer än en teknisk.

Projekthantering är oerhört efterfrågad

Den största nyheten för redaktörer är en funktion som har efterfrågats i EPiServer så länge jag kan minnas. Det handlar om att kunna publicera flera saker på samma gång. Om man exempelvis jobbar med en kampanj av något slag så är det inte helt ovanligt att man behöver ändra på flera olika sidor och dessa ändringar vill man gärna publicera samtidigt. Tidigare fick man ofta jobba med tidsstyrning av versioner för att det skulle flyta någorlunda smidigt, men i vissa fall har det inte hjälpt, eftersom man inte kan veta exakt vilken tid som allt ska vara klart.

I EPiServer 8 har vi en ny gadget som heter Projekthantering, där vi kan hantera sidor och dess publicering. Jag har testat funktionen lite smått och spontant fungerar den väldigt bra.

Jag börjar med att skapa ett projekt i gadgeten. Sedan drar och släpper jag sidor, block, mediafiler (bilder, filmer osv.) som jag vill hantera inom mitt projekt in till gadgeten. Jag kan sedan jobba med innehållet som jag brukar via den vanliga strukturen, eller så dubbelklickar jag på sidorna i projektet och redigerar därifrån. När jag är färdig med versionen sätter jag den till “Klar för publicering”. Jag får en tydlig indikering i projektet om innehållet är ändrade och inte.

När jag är klar med allt mitt innehåll kan jag välja att publicera alla delar på en och samma gång, eller till och med tidspublicera allt på en gång. Vips så så är den nya kampanjen på plats!

Den nya projekthanteringen bygger på samma tänk som man jobbar i EPiServer generellt och är därför mycket lätt att lära sig. Det är fullt möjligt att ha många projekt igång parallellt och det går relativt enkelt att hitta sina egna projekt. Kanske kan det blir lite mer komplicerat om man har en stor redaktörsorganisation och väldigt många projekt hanteras samtidigt. Jag ser enorma tidsvinster med att jobba med projekt i förhållande till att hoppa fram och tillbaka i trädet och bland mappar i media i block. Den här funktionen ger definitivt argument till uppgradera för att tillföra nytta, om man känner att man inte redan har dem.

Vilka fler nyheter är intressanta?

När jag skriver om nya releaser brukar jag lägga stort fokus på nyheter för redaktörer och webbansvariga. I EPiServer 8 finns många nyheter som indirekt påverkar arbetet, men som är svårt att se och förstå med blotta ögat. Inom det området kan nämnas att prestandan har förbättras, vilket är otroligt centralt, men svårt att se. Jag tror att många med mig varit frustrerad över hur långsamt EPiServer många gånger har varit.

Man har förbättrat sättet som utvecklare kan hantera innehållstyper, egenskaper, block och blockytor för att ha kunna skapa ett bra redaktörsgränssnitt. Det är väldigt bra, men kommer oss inte till gagn om inte utvecklarna gör jobbet som vi ber om.

Det finns nu också support för Internet Explorer 11, vilket varit efterfrågat från många, medan andra helt och hållet gått över till att arbete i Chrome eller Firefox. Läs mer om vad som ingår här (engelska).

Lär dig Episerver

Lär dig arbeta snabbt och effektivt i Episerver. Slipp leta efter funktioner eller fundera på vad som går att göra eller inte göra. Våra utbildningar finns för alla behov och nivåer, i grupp eller anpassad för just dig.

Bli en fena på ditt CMS