Höstversion av Episerver – vad innebär det för mig som redaktör?

Den nya versioner innehåller en efterlängtad uppdatering av formulärverktyget, men också möjlighet att skapa egna mallar för sidor. Projektverktyget har fått en funktion för bättre överblick och smidigare arbete.

Formulär får massor av nya möjligheter men blir add-on

Den största skillnaden för oss redaktörer är det nya formulärverktyget. Det nya formulärverktyget är skapat som ett block, där fälten är blockelement. Det innebär att formulär äntligen blir responsiva och inte bygger på tabeller.

Innehållsmässigt finns det en del nya fält, till exempel datum och captchainmatning (robotfilter, ni vet när man ska tyda konstiga symboler). Men det mest efterlängtade fältet är möjligheten att bifoga filer. Praktiskt är också att du som redaktör kan du arbeta med dra och släpp och dra in fält i formulärblocket.

Ytterligare en välbehövlig nyhet är att det nu går också att skapa formulär i flera steg. Beroende på vad personen fyller i får den olika alternativ i resten av formuläret. Det finns också något fler möjligheter att validera innehållen i fälten, till exempel olika datumformat.

Många har upplevt det irriterande att man inte kan kommunicera med de som fyller i formulären. Man skapar ett anmälningsformulär men måste skicka ut bekräftelsemejl manuellt. Nu kan du lägga till ett svar till den som fyller i formuläret, där svaret hämtar data från formuläret. Om du till exempel har ett formulär där man kan anmäla sig till flera olika kurser och flera olika datum kan du anpassa svaret så att det tar med valt datum och kurs.

Formulären man skapar ska gå att koppla till CRM-system, system för marketing automation och liknande. De har också gjort formulärmodulen utbyggbar, så att man kan lägga till fler fälttyper eller valideringar om man vill.

Så långt är allt bra. Så klart finns det något negativt också. Formuläret är en add-on, vilket många av saker i Episerver är, så det i sak är inget konstigt. Just nu vet vi inte om den följer med och är direktvalbar som exempelvis versioner eller om det krävs en installation av den för varje sajt. Om det blir det senare som gäller måste man komma ihåg att kravställa, då Add-on måste installeras av utvecklarna. Än så länge finns det också bara som beta-version, så ni gör nog klokt att avvakta tills den finns som skarp version.

Överskådligare att arbeta i projekt

Funktionen att arbeta i projekt har utvecklats så att du kan ha flera projekt samtidigt, och du kan nu förhandsgranska allt innehåll. Projekt har fått en egen flik i navigeringsfönstret. Där samlas alla sidor som ingår i projektet, så att du får som en genvägslista.

Du ser också en översikt, där ser du vad som till exempel har lagts till, vilka sidor som har redigerats, av vem och när. Där kan du också lägga in kommentarer till sidorna, tagga andra användare i CMS:et eller få e-postmeddelande när något har ändrats.

Med den här funktionen behöver projektfunktionen inte bara användas för projekt eller kampanjer, utan kan också användas av den enskilda redaktören för att skapa överblick och snabb åtkomst till just de sidor som den ansvarar för.

Mallar ger möjlighet att effektivisera arbetet

Förut arbetade vi med sidmallar, utan möjlighet att som redaktör påverka designen. Sen kom blocken, som gav oss stor frihet men innebar att vi behövde göra dubbelarbete om vi ville ha sidor som såg likadana ut. Nu har de äntligen hittat en bra kompromiss när vi kan skapa mallar för sidor sidtyp med rätt block från början. En klok funktion om man från början byggt sina sidtyper extremt flexibla, men det bör i praktiken inte vara så vanligt.

Koppling till Sharepoint och Office 365

Med en ny koppling för Sharepoint och Office 365 så kan du ha dina filer från Sharepoint och Office 365 tillgängliga direkt i Episerver. Det gör att du kan dra in innehåll du har sparat i Sharepoint från resursfönstret till sidor och block. Ändras filen i Sharepoint ändras filen automatiskt i Episerver också. Detta gäller dock bara Digital Experience Cloud.

Lite nygammalt

I och med att Episerver har bytt metod för hur de släpper uppdateringar, finns en del med som inte är helt nytta. Episerver släpper små nyheter nästan hela tiden, men presenterar de i ett stort paket lite mer sällan. Därför tar de med den senaste jämför versioner och en förbättring i söket för resursfönstret också som en nyhet, trots att det har funnits ett tag.

För dig som inte har uppgraderat på ett tag så innebär det att du nu kan söka i resursfönstret och sen dra in resultatet direkt på sidan.

I den nya jämförversionen kan du se i vilken egenskap det skiljer sig åt, till exempel innehåll, SEO eller inställningar. Du ser fältet det skiljer sig åt, och om du vill kan du jämföra versioner i på-sidan-redigering. Om du vill kopiera in innehåll från den tidigare versionen in i det nya kan du göra det. Den här funktionen har funnits ett tag, så många har kanske redan testat den. Det lite så det blir när vi numera får kontinuerliga uppdateringar av epi.

Lär dig Episerver

Lär dig arbeta snabbt och effektivt i Episerver. Slipp leta efter funktioner eller fundera på vad som går att göra eller inte göra. Våra utbildningar finns för alla behov och nivåer, i grupp eller anpassad för just dig.

Bli en fena på ditt CMS