Exportera filer från EPiServer: ta en genväg!

Vid flera tillfällen har jag av kursdeltagare fått frågan om det går att ladda ner alla bilder eller dokument som finns i en viss mapp på webbplatsen. Tyvärr är Episervers verktyg för export av filer inte så vasst som jag skulle önska. Det vore ju smidigt att bara kunna peka ut mappen vars innehåll man vill hämta hem till den egna datorn, men icke… För att exportera filerna, tvingas jag peka ut dem en i taget! Det innebär minst två klick för varje fil (oftast fler eftersom jag måste navigera ner i mappstrukturen för att välja dem). Det är inte ett rimligt tillvägagångssätt om jag har, låt säga 50 filer att exportera.

Exportera Episerver-sidorna, gör om till .zip

En väg runt det tidskrävande sättet att exportera filer, skulle kunna vara att exportera de sidor, som är kopplade till filerna i fråga. Jag tycker inte att det här sättet är ett fullgott alternativ till funktionen jag saknar, men det är i alla fall en väg som ofta är snabbare än att plocka filerna en och en.

Hur gör jag?

Jag aktiverar Adminlägetoch fliken Admin. Här finns verktygen för export och import. När jag väljer Exportera data, får jag markera den nod i trädstrukturen som exporten ska utgå ifrån. Väljer jag webbplatsens startsida, exporteras alla sidor med tillhörande filer där under. Det är en bra idé att snäva ned exporten till sidor som verkligen är relevanta. En export av allt innehåll skulle i värsta fall kunna sänka webbplatsen. Jag tänker mig att om det är publicerade filer man är intresserad av att få ut, så är det troligt att endast vissa sidor eller delar av trädstrukturen har kopplingar till dessa filer. Ju färre sidor jag väljer att exportera, desto snabbare går det förstås.

Den exporterade filen har filändelsen .episerverdata. Denna filändelse är avgörande för att filen ska kunna importeras till en annan webbplats. Men för att kunna titta lite närmare på innehållet i den exporterade filen, väljer jag att byta filändelse till .zip. Därmed kan jag öppna den sammanpackade filen.

Jag hittar snabbt mappstrukturen från Episervers filhanterare, med startnoderna Global files och Documents. Innehållet i mapparna speglar filhanterarens struktur, med avseende på de filer som är länkade till sidorna jag exporterade. Så nu är det egentligen bara att extrahera de filer jag är intresserad av.

Få inspiration och kunskap direkt i mejlen med vårt nyhetsbrev