EPiServer 7 – Globalisering/flerspråksstöd

EPiServer har länge varit ett av få CMS som enligt mig har ett bra stöd för att arbeta med webbplatser som har behov av innehåll på flera språk. Personligen har jag alltid gillat hur man som redaktör i EPiServer 5 och 6 har jobbat med innehåll på webbplatser med flera språk. Jag har samtidigt ganska lång erfarenhet av att lära andra att använda det och har då märkt att majoriteten av redaktörerna har ganska svårt att förstå hur det fungerar.

I och med EPiServer 7 har vi redaktörer fått ett nytt användargränssnitt och då har även sättet att jobba med globaliserade webbplatser förändrats. Med globaliserat menar vi webbplatser som ska visas på flera olika språk, men där design och struktur är gemensam. I det här blogginlägget ska jag försöka belysa skillnaderna från det gamla arbetssättet till det nya och kommentera styrkor och svagheter.

Om man är redaktör för ett språk är arbetssättet inte så annorlunda som om man jobbar med en webbplats som bara finns på ett språk. Man kan arbeta i det nya redigeraläget precis som man är van vid i EPiServer 7. Om man däremot är en redaktör som ska jobba med flera språk parallellt skiljer sig arbetssättet ganska mycket från tidigare EPiServer. I det scenario som jag nu ska prata om har vi två språk, svenska och engelska och det är samma person som uppdaterar båda språken.

Att välja språk

För att jobba med parallella språk är det nödvändigt (tycker jag) att jobba med trädstrukturen framme hela tiden. Jag väljer att ha den till vänster eftersom jag är så van vid det. Trädstrukturens innehåll visas på ett språk i taget. Om jag vill byta språk, måste jag byta flik till Webbplatser. Jag kan där se alla webbplatser i lösningen, samt de olika språk som finns per webbplats. I tidigare versioner hade vi en rullningslist under trädet där man gjorde valet, det var både snabbare och krävde färre klick. Det som retar mig mest när jag byter här att det tar sådan tid att ladda om, men det kanske beror på min egen ganska usla server.

Sidor som behöver översättas

När jag har bytt språk, så att jag ser det svenska istället för engelska så ser jag enbart de sidor som finns på svenska. Det skiljer sig från tidigare beteende där alla sidor visades och de som inte var översatta visades med kursiv stil. Nu kan vi få de kursiva sidorna, men vi måste välja att visa dem under Inställningar. Till en början retade detta mig ganska mycket, men med tiden tycker jag att det nya beteendet är bättre. Jag vet hur mycket de kursiva sidorna har förvirrat och retat redaktörer, så det är bra att det är ett eget val att visa dem. Detta gäller inte sidor som är satta att visas som reservspråk eller ersättningsspråk, de syns alltid, vilket är bra.

Flaggorna som vi tidigare har haft är också borta och istället visas vilket språk som en sida eventuellt visas på för besökarnas med en bokstavskombination för språket.

Att översätta en sida

Om jag vill översätta sidan kan jag använda verktyget vid sidan, alternativ klicka på sidan och då få en tydlig indikation om att sidan saknas på aktuella språket. Det är riktigt bra och gör det enkelt att förstå att sidan saknas på valt språk.

Nackdelen när jag ska översätta sidan är att jag inte har någon möjlighet att parallellt se innehållet på den sidan som jag ska översätta. Den funktionen fanns i tidigare versioner och var riktigt bra. Nu blir det lite som att börja om med sidan och rent kommunikativt kanske det kan vara bra eftersom man då inte “översätter” utan att alltid skapar en sida för det aktuella språket/marknaden. Tyvärr är mitt minne ofta kort och jag behöver kolla originalsidan en del för att minnas och nu skapar det en himla massa hoppande och klickande med flera webbläsare.

Jag kan snabbt titta på samma sida på ett annat språk med hjälp av “ögat” högst upp på sidan. Där kan man välja olika sätt att se på sidan och då även välja språk av sidan. Men det skapar som sagt en massa hoppande och klickande i förhållande till tidigare.

Det är väldigt lätt och smidigt att se vilka fält som “följer med” från det andra språket och inte ska översättas. Den förvirrande jordgloben är borta och en överkryssad penna ger mig information om jag inte kan ändra fältet. Mycket bra!

Översätta Block

I EPiServer 7 jobbar vi mycket med att bygga upp sidorna med block och oftast vill vi ju även översätta dessa. För att du ska kunna översätta block krävs EPiServer 7.1 då funktionen saknas i den första versionen av EPiServer 7.

När det gäller översättningen av block så fungerar det på samma sätt som med sidor. Du måste börja med att välja att visa alla mappar som inte finns på det valda språket. Då har du möjlighet att visa alla block. Inte heller i det är läget har du möjlighet att se innehållet i det block som du ska översätta parallellt med den nya.

Ta bort språkversion

Om du vill ta bort en språkversion av en sida, måste du leta fram gadgeten för Versioner. Under Fler alternativhittar du möjligheten att ta bort en språkversion. Det känns lite krångligt och kommer sannolikt skapa en hel del support då man så lätt glömmer bort att det är där man ska göra det. Denna funktion tillkom i EPiServer 7.1.

Språkinställningar

Att göra inställningar på en enskild sida, såsom vilka språk som ska vara möjliga, om sidan ska ha reservspråk eller ersättningsspråk fungerar i grunden precis som i tidigare versioner. Dessa inställningar ligger precis som många andra inställningar på sidan lite för långt bort tycker jag. Snart är det väl dags för några duktiga utvecklare att skapa en gadget där man kan göra allehanda inställningar så jag kan ha dem i ytan till höger eller vänster istället för att behöva klicka så mycket.

Jag saknar den språköversikt som det var möjligt att få i tidigare versioner. Vet faktiskt inte om den har använts så mycket, men jag tycker att den var otroligt smart. Den gav en bra bild över vilka sidor som fanns på respektive språk över hela webbplatsen. Även det är sannolikt en framtida gadget om den efterfrågas.

Summering

Att jobba med globaliserade webbplatser i EPiServer 7 i förhållande till tidigare versioner av EPiServer skiljer sig en del, men i stort sätt finns samma möjligheter. Jag upplever att det är lite mer tidskrävande och “klickigt” i EPiServer 7 och jag saknar verkligen jämförelsefunktionen. Sannolikt är det snabbare att lära sig arbetssättet i EPiServer 7 även för ganska ovan redaktör. I jämförelse med konkurrerande produkter anser jag att EPiServer 7 lika bra som något annat.

Lär dig Episerver

Lär dig arbeta snabbt och effektivt i Episerver. Slipp leta efter funktioner eller fundera på vad som går att göra eller inte göra. Våra utbildningar finns för alla behov och nivåer, i grupp eller anpassad för just dig.

Bli en fena på ditt CMS