Använder du samma information på flera sidor?

Använder du dig då av funktionen dynamiskt innehåll? Det är inte helt ovanligt att man har samma information på fler sidor, det kan exempelvis vara kontaktinformation i form av telefonnummer och e-postadresser eller så är det kanske siffror om företaget. Hur stor omsättningen eller hur många anställda man har. Oavsett vilket, är det här information som förändras och då behöver sidorna där uppdateras. Många gånger kan det finnas på så många platser så att vi helt enkelt glömmer av att uppdatera vissa, plus att vi får lägga en massa onödig tid på att göra ett trist jobb. Lösningen på det hela kallas dynamiskt innehåll.

Har vi funktionen dynamiskt innehåll?

Dynamiskt innehåll en oerhört smart funktion som jag gissar att inte så många använder. Den infördes som standard i EPiServer CMS 5 R2, men om man uppgraderat sitt CMS är det inte säkert att funktionen är aktiverad. Men det är fixat med några få klick. Just grejen som gör dynamiskt innehåll lite extra smart är att det inte krävs någon programmering för att få till det. Det finns väldigt många som har en liknande lösningar eller sannolikt smartare, men som man har kodat i mallarna. Dynamiskt innehåll finns som standard och är bara att börja använda.

Ett exempel på hur man kan använda dynamiskt innehåll är att ha en sida där man lagrar sin information och från den hämtar man sedan in information på flera andra sidor. Enkelt tänker du då, det är ju bara att göra en länk eller lite mer avancerat använda genväg/extern länk. Men skillnaden med dynamiskt innehåll är att endast en liten del av din sida kan hämtas från en annan sida. Du hämtar alltså inte hela sidan och du skickar inte heller iväg dina besökare i strukturen.

Hur gör jag?

Vi leker med tanken på att jag på min webbplats vill ha min kontaktinformation på flera sidor. Jag vill bara underhålla informationen från ett ställe. Först skapar jag en sida i strukturen där jag vill lagra huvudsidorna att hämta information från. Det är här jag i framtiden underhåller informationen. Till exempel kan jag göra en sida som jag döper till [Dynamiskt innehåll] som jag döljer i menyn och en sida där under med den kontaktinformation som jag vill lägga på många sidor.

I nästa steg väljer jag att redigera den sida där jag ska visa min information. Jag ska lägga denna information i höger kolumnen och i min mall har jag en egen editor för det som kallas Sekundärt innehåll. I den väljer jag knappen Infoga dynamiskt innehåll.

Jag väljer Sidegenskap och klickar på knappen med prickarna för att välja ut vilken sida som jag ska hämta information från. Jag väljer min kontaktsida. I nästa moment ska jag välja vilket fält som jag ska hämta från den sidan. Jag skrev min kontaktinfo i fältet Primärt innehåll och därför väljer jag det. Resultatet i editorn ser inte så mycket ut för världen, men spara och visa sidan för att se att innehållet från kontaktinformationen finns på sidan.

För att nu snabbt och enkelt få samma information på alla sidor, så kopiera det gula fältet för dynamiskt innehåll och klistra in på alla sidor som du vill ha det på. Behöver du ändra något, gå tillbaka till kontaktsidan och gör dina ändringar och det slår igenom på alla andra sidor. Är det inte grymt smart?

Om funktionen inte är aktiv hur gör jag då?

Dynamiskt innehåll kan man öppna på flera olika sätt, men scenariot som jag beskriver ovan bygger på att man har en knapp i editorn som gör att man kan öppna dynamiskt innehåll. För att aktivera den knappen, måste du in Adminläge gå in på varje sidtyp och varje editor och markera att den ska vara aktiv för just den mallen och den editorn, om ni har fler på en mall.

Gör så här i EPiServer CMS 5 R2:

  1. Växla till Adminläge (med förutsättning att du har rätt till Adminläge)
  2. Välj fliken Sidtyper.
  3. Välj den sidtyp du vill aktivera för.
  4. Klicka på namnet på den egenskap du ska ändra, ofta kallad MainBody. Typen ska vara  Xhtml-sträng (>255).
  5. Se till att kryssrutan är vald framför Infoga dynamiskt innehåll.
  6. Spara.

Få inspiration och kunskap direkt i mejlen med vårt nyhetsbrev