Man skriver

Tänk på besökaren när du väljer information till din webbplats

Det är lätt att bara lägga upp mer och mer innehåll på sin webbplats. Men mycket innehåll gör det dyrt att underhålla och svårt för besökaren att hitta. Välj ut det som flest efterfrågar så blir det billigare och lättare att hitta.

När jag stöttar i webbprojekt är en stor och svår fråga för många vilken information man ska ha med på sin hemsida. Jag jobbar mycket med myndigheter och kommuner och de vill gärna, i offentlighetsprincipens namn, ha allt på sin webbplats. Men frågan är, ska man ha all information på sin hemsida? Och är det ens möjligt?

Mitt svar är nej. Nej, du ska inte ha all information där och nej, det är inte ens möjligt att försöka ha det. Det finns flera anledningar till varför man ska begränsa sig. Det första är möjligheten att hitta det man söker. Det är omöjligt att göra all information lätt att hitta när man börjar komma upp i sidantal. Och att besökaren ska ha lätt att hitta det den letar efter bör alltid vara prioriterat.

Den andra anledningen är att besökaren kanske inte behöver all den information som finns. Myndigheter och kommuner producerar mängder av dokument som är offentliga handlingar. Men hur ofta söker någon på protokollet från trafiknämndens möte för tio år sedan, jämfört med hur man klagar på snöröjningen?

Den tredje anledningen till att ha så lite information som möjligt är att det är dyrt att ha mycket information. Det kostar att lägga upp och underhålla. Det känns kanske enkelt att bara lägga upp sida efter sida, men då och då måste man gå igenom allt för att se att det inte finns några trasiga länkar och att informationen fortfarande är relevant och korrekt.

Välj information som svarar på besökarens frågor

När du väljer information ska du alltid ha besökaren och dess behov i fokus. Vad vill besökaren göra? Vad behöver besökaren svar på? Det, och bara det, bör finnas på webben. Givetvis så kan det ju vara så att någon gång så kommer någon vilja ha protokollet från trafiknämndens möte för tio år sedan. Men då kan den faktiskt ringa eller mejla.

Några som har löst det bra är Boverket. När jag kommer in på sidan möts jag av fem rubriker: Samhällsplanering, Byggande, Boende, Bidrag & garantier och Lag & rätt. Inget Om oss eller Vår vision. För Boverket vet att deras besökare inte vill veta något om dem, de vill veta hur de får sitt bygglov, eller hur de mäter radonhalten i villan.

Klickar jag in på Byggande så möts jag av ämnesområden som till exempel Bygga nytt, om eller till och Säkerhet. Varje ämnesområde är klickbart, men har de absolut vanligaste frågorna länkade direkt under sig. Bygga nytt, om eller till har Bygglov och Bygga utan bygglov under sig. Majoriteten av besökarna kommer få sin information på tre klick. Genom att bara ta med den information de flesta besökare letar efter har de gjort det snabbt och enkelt att hitta det besökaren vill.

Gratis e-postkurs: Skriva för webben
Lär dig skriva effektiva texter på webben. Under fem dagar får du fem mejl om hur du gör för att skriva tydligt, sökmotoroptimerat och tillgängligt. Enkelt och effektivt.

Genom att prenumerera på vår kurs godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår dataskyddspolicy