Nå dina mål med definierade målgrupper

I den årliga undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser från Web Service Awards visar det sig att 3 av 10 inte har några tydligt definierade målgrupper för webbplatsen.

Intressant är att 88 % av myndigheterna anser sig ha definierade målgrupper, trots att bara 52 % av de svarande myndigheterna anser sig ha ett syfte med webbplatsen. Hur vet man vem man vänder sig till om man inte vet vad man vill åstadkomma?

Jag misstänker tyvärr att det är den där ”intresserad allmänhet” som spökar och skapar en ”definierad målgrupp”. Den där påhittade målgruppen som så många webbansvariga inom offentlig sektor berättar om, och som de skapar så många informationssidor för. Men som vi aldrig hittar när vi gör användarundersökningar och effektkartor. Och de där sidorna de har skapat för den målgruppen brukar ofta vara obesökta.

Intressant är också att hela 38 % av de svarande inom e-handel inte har någon definierad målgrupp.  E-handel sticker annars ut i undersökningen som de som är bäst i klassen på det mesta. Och de ekonomiska incitamenten för att ha koll på kunden borde ju vara rätt stora.

Att 18 % av organisationer och förbund inte har några definierade målgrupper är märkligt. Medlem och potentiell medlem borde ju vara rätt naturligt för samtliga webbar inom den sektorn.

Utan målgrupper vet du inte om du gör rätt

Vet man inte vem man vänder sig vet man ju inte om man gör rätt eller inte. Det går inte att anpassa teknik och innehåll om man inte vet vem det är man vänder sig till och vilka behov den har. Och om man inte anpassar webben efter målgruppen kommer man inte nå fram. Webbplatsen är alltså förgäves. Så sätt målgrupper och ta reda på vad de har för behov. Sen anpassar du din webbplats så att den möter deras behov.

Ta fram dina målgrupper och mål med effektkarta

Många webbprojekt vi är med i saknar i början mål och målgrupper. Ett bra sätt att komma till rätta med det är att använda varianter på effektkartläggning. Med en effektkarta tar du fram syftet och målen med webbplatsen. Du bryter sedan ner de där fluffiga målformuleringarna som ”effektivare arbete” och ”nöjda kunder” till konkreta formuleringar som går att mäta. Och sedan tar du fram vilka användargrupper det är som du behöver vända dig till för att nå dina mål.

En effektkarta ger dig inte bara mätbara mål och målgrupper. Den ger dig också hjälp i diskussionerna om vad som ska prioriteras på webben. Plötsligt kan du argumentera för varför du behöver resurser för att utveckla en ny funktion, eller varför någon inte ska få lägga ut sitt innehåll, trots att just den personen tycker att det är viktigast i världen. En effektkarta med mätbara mål gör helt enkelt vardagen lite lättare.

Onlinekurs: kickstarta din mätning

Brist på mätbara mål kan göra att man inte använder den webbstrategi som finns. Vi hjälper dig göra mätbara mål kopplade till just din strategi, bland annat med individuell coachning. Kursen sker online, så du inte behöver ta dig någonstans.

Till kursen