Trender och höjdpunkter från e-handelsdagen D-Congress 2016

1.500 personer fick på D-Congress 2016 veta mer om var e-handeln befinner sig idag och var den är på väg. En mängd talare och utställare bidrog med både information och inspiration.

Sammanhanget viktigt – inte bara personifiering

Anders Borg började med att berätta att vi i Sverige idag omsätter 50 miljarder inom e-handeln vilket är en ökning med 20% sedan förra året. Trenden är alltså en ganska kraftig ökning men fortfarande sker bara 7% av den totala försäljningen via e-handel.

Samtidigt finns en motsatt trend där yngre personer idag i allt större omfattning återanvänder saker och inte längre vill köpa och äga saker i samma omfattning som förut.

Hastigheten nya trender och ny teknik sprider sig ökar också i hela tiden. Det tog telefonen 75 år att sprida sig till 50 miljoner användare medan det bara tog 35 dagar för Angry Birds att sprida sig till samma antal användare.

Vår hjärna har också dubblat mängden information i högre och högre tempo. I början av 1900-talet tog det 100 år att dubbla mängden kunskap, 1940 tog det 25 år och idag dubblas mängden kunskap hos en normal person på 13 månader. Det är då inte så konstigt att många tycker det är svårt att hänga med och att följa trender.

Flera talare lyfte också fram att man idag inte bara bör personifiera den digitala upplevelsen vid e-handel utan också sätta den i rätt sammanhang. Man pratar om ”context”. Om en besökare exempelvis ska välja restaurang ska urvalet som presenteras kunna se olika ut om det regnar och är kallt jämfört med om det är varmt och soligt. Regnar det ska kanske inomhus-restauranger lyftas fram medan uteserveringar lyfts fram om det är varmt och soligt.

Utmaningen ligger inte i tekniken

De många utställarna på konferensen representerade allt från traditionella IT-företag till logistikpartners och företag som erbjöd olika betalningslösningar. Flera utställare hade intressanta tekniska lösningar såsom exempelvis en chatt-funktion som styrdes av användarens beteende under köpprocessen så att chatten bara öppnades när behov fanns, när besökaren behövde stöd eller hjälp.

Sammantaget var nog annars alla överens om att de stora utmaningarna i e-handelsprojekt inte låg främst i tekniken utan i att det var mjukare frågor som var de svåraste att knäcka. Frågor kring säljprocesser, finansiella processer, marknadsaktiviteter, ansvar, juridik, resursbehov och hela organisationens framtida mål och inriktning.

E-handel kräver att alla är med

Glädjande nog kunde man konstatera att det under dagen var i stort sett lika många kvinnor som män som deltog och som talade.  Det känns ganska logiskt då e-handel är ett område som rör hela verksamheten och som i princip kräver att alla kompetenser inom organisationen är med på resan. Anders Borg noterade också i sitt tal att medelåldern på D-Congress 2016 var ganska låg men ändå högre än i andra länder. Detta såg han som en stor fördel då vi i Sverige var mer mogna att genomföra olika e-handelsprojekt än i andra länder.

Personliga höjdpunkter

Personliga höjdpunkter från dagen var:

  • När Anders Borg talade om trender, utmaningar och möjligheter och att vi ligger långt fram i Sverige när det gäller e-handel.
  • Ett spektakulärt framträdande  som beskrev vikten av att se vilket sammanhang besökaren är i då man ska nå fram och erbjuda rätt erbjudanden.
  • Den pedagogiska presentationen om digital oro och vilka utmaningar man står inför då man ska öka sin digitala närvaro. Och att man måste ha ledningen med sig till 100% för att ha en chans att lyckas.
  • Presentation av Webhallen med en ”gamifierad” (spelinspirerad) medlemsdatabas som lockar till lojalitet via nytta för medlemmen snarare än bara via ekonomiska drivkrafter.