8 saker att tänka på när man ska börja med e-handel

Det finns många fallgropar när man ska börja med e-handel. Orsaken är framförallt att e-handel rör själva kärnverksamheten i organisationen och införandet kommer därför att påverka både medarbetare, processer och teknik. Dessutom måste många lämna sin trygghetszon vilket inte alltid är så lätt. Här kan du läsa åtta saker att tänka på om du ska börja med e-handel.

Åtta saker att tänka på när man ska införa e-handel:

1. Engagemang från ledningen

Säkerställ ett hundraprocentigt engagemang från högsta ledningen. E-handel kräver ofta stora förändringar så det behöver finnas en djup förankring kring beslut som måste tas.

2. Digital mognad

Se till att det finns en digital mognad inom organisationen så att exempelvis många vardagliga arbetsfunktioner redan är digitaliserade. Att gå direkt från orderhantering via fax till e-handel kan vara ett för stort steg.

3. Målgruppsanalys

Gör en analys av hur dagens eller framtidens målgrupper skulle få ett ökat värde av e-handelslösningen. Försök också se om en personifierad och sammanhangsstyrd lösning skulle gynna de potentiella köparna.

4. Realistisk målbild

Börja med en realistisk målbild och bygg på steg för steg. Visionen kan vara spektakulär men varje steg bör tas med klokhet och i rätt takt.

5. Rätt digital kompetens

Säkerställ att det finns medarbetare som har rätt digital erfarenhet. Om det inte redan finns lämpliga personer bör rekrytering ske innan arbetet påbörjas.

6. Enas om önskade effekter och syfte

Säkerställ önskade effekter och syften med satsningen. Att införa e-handel utan att veta exakt vad man vill uppnå är ofta ingen bra väg att gå.

7. Välj rätt partner

Välj en partner och plattform som passar de mål som ska uppnås.

8. Följ upp och fortsätt arbeta

Följ upp att önskade effekter är uppnådda och fortsätt arbetet med fas två. En e-handelslösning är inte engångssatsning, det är ett sätt att bedriva hela verksamheten.

Det är lätt att känna en oro över att digitalisera hela affärsprocessen. Det är helt normalt. Det kan dock sägas är att om man inte börjar tänka i dessa banor så är risken stor att hela verksamheten inom några år börjar få problem då konkurrenterna inte kommer sitta stilla i båten. Dels de lokala konkurrenterna men även konkurrenter från övriga världen. Taxi-bolag i Sverige trodde knappast att de skulle hotas av en digital tjänst från USA med namnet Uber. Men nu är detta ett faktum. Hotellägare trodde inte heller att den globaliserade världen skulle kunna hota dem. Hotell finns ju bara i Sverige. Men även här har den digitala tjänsten AirBnb med flera vuxit till den grad att hotellen idag börjar märka på konkurrens.

Så på gott och ont så krymper världen och vi måste hela tiden vara beredda att förändra oss och vår verksamhet. Men även om förändringar ibland kan kännas jobbiga så brukar det ofta leda till att man växer, både som människa och organisation. Och det är bättre att själv driva förändringen än att låta andra driva den åt den så tänk igenom strategin och ta befäl över situationen. Det finns sedan mycket hjälp och stöd att få om man behöver.

Men, för att avslutningsvis lätta upp lite så tar vi med ett exempel på en ganska kul digital lösning. Företaget Look som säljer kosmetika har tagit fram en lösning där man kan peka på en bild i ett skyltfönster och där man sedan kan välja hur man vill styla sig själv. En biljett skrivs ut som man kan sedan kan ta med in i butiken. Så e-handel och digital närvara behöver inte bara vara traditionella webbplatser och e-handelslösningar.

Se filmen här: https://vimeo.com/135932592

Få inspiration och kunskap direkt i mejlen med vårt nyhetsbrev