Rebecca Haridi

Inlägg
Mer inom samma ämne

Innehåll av hög kvalitet lönar sig

Det har under lång tid stått klart att Google belönar webbplatser där innehållet håller hög kvalitet. Enligt Google innebär det exempelvis att innehållet är unikt, relevant, språkligt riktigt och välformulerat....

Inlägg
Mer inom samma ämne

Håller din webbplats hög kvalitet?

Reagerar du på att språkfel och brutna länkar ibland verkar ha smugit sig in på sajter som i övrigt verkar välskötta? I stora organisationer äger och jobbar många redaktörer från...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Intranät som bidrar till effektivitet

Ett bra intranät når ut till medarbetarna och skapar en känsla av tillhörighet. Kvalitet och funktionalitet är nästan alltid bättre än kvantitet. Att anställda använder sitt intranät på väldigt olika sätt...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Grupper där vi är olika lyckas bäst

Vem har inte slagits av tanken att världen vore enklare om andra tänkte som en själv? Så skulle det kunna vara men det är inte säkert att den skulle fungera...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Engagerande talare på Analyticsdagarna

Dataanalys har under senare år blivit en allt mer integrerad del i många digitala strategier. Att data faktiskt är något konkret och mätbart som kan kopplas till mål bidrar säkert....

Inlägg
Mer inom samma ämne

Så skapar du kärnfulla webbtexter - med eller utan inspiration

Kalendern är full med inplanerade möten. Massor av obesvarade mejl ligger i inkorgen. Administrativa arbetsuppgifter väntar på att någon, och helst du ska ta tag i dom. Mitt i alltihopa...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Sätt upp mål för vad du mäter i Google Analytics

Google Analytics handlar mycket om underlätta i beslut som tas för att förbättra ett företags eller en organisations digitala närvaro. Konkreta data är fakta och fungerar som underlag. Statistik som...