Mikaela Leander

Person som sitter framför dator

Inlägg
Mer inom samma ämne

Så gör du tillgängliga pdf:er

Lagen om digital tillgänglighet kräver att alla pdf:er publicerade efter den 23 september 2018 ska vara tillgängliga. Men hur gör man de tillgängliga, och hur gör man det på ett...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Jobba smart och effektivt med digital tillgänglighet

En ny lag, nya krav och risk för ännu ett magsår. Du undrar kanske hur du ska komma igång med tillgänglighetsarbetet utan att dö på kuppen? Vi har svaret. Digital...

Händer som möts över bord

Inlägg
Mer inom samma ämne

Webbredaktörens kamp mot pdf:erna

Som webbredaktör vet du att pdf:er inte sätter guldkant på webbplatsen. Men ack så svårt det är att hitta rätt argument när inkorgen fylls av kollegornas pdf:er som bara måste...

Post its

Inlägg
Mer inom samma ämne

E-plikt för kommuner och myndigheter

Statliga och kommunala myndigheter och kommuner omfattas av e-plikt. Det innebär att de ska leverera analogt och elektroniskt material till Kungliga biblioteket, så att de kan bevara det till eftervärlden....

Händer som pekar på en datorskärm

Inlägg
Mer inom samma ämne

Guide – Testa din webbplats tillgänglighet

Enligt lagen om tillgänglighet för offentlig digital service ska alla webbplatser som berörs ha ett tillgänglighetsutlåtande. I utlåtandet ska du lista de brister som finns med webbplatsen. Men för att...

Inlägg
Mer inom samma ämne

4 skäl till varför man använder pdf – och hur du gör istället

Hamnar du lätt i pdf-träsket? Här får du argumenten och lösningarna för att ta dig ur det. De är enkla att skapa för de som inte kan webb Hur ofta...

Händer som bygger ett torn i lego

Inlägg
Mer inom samma ämne

Digital tillgänglighet – när kan jag använda oproportionell börda?

I lagen om tillgänglighet för digital offentlig service finns det en del som säger att du inte behöver tillgänlighetsanpassa om det kan ses som ” Oskäligt betungande anpassning”. Men vad...

Händer som bygger ett torn i lego

Inlägg
Mer inom samma ämne

Vilka och vad omfattas av lagen om tillgängliga webbplatser?

Den nya lagen om tillgänglighet för digital offentlig service må ha ett ganska tydligt namn, men när man börjar grotta ner sig blir man ändå osäker. Vad ses som digital...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Nå dina mål med definierade målgrupper

I den årliga undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser från Web Service Awards visar det sig att 3 av 10 inte har några tydligt definierade målgrupper för webbplatsen. Intressant är att...

Inlägg
Mer inom samma ämne

1 av 5 webbplatser borde stängas ner redan idag

I den årliga undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser från Web Service Awards visar det sig att 1 av 5 webbplatser inte har något uttalat syfte. Och för 2 av 5...